Huisregels & Voorwaarden

 • Hygiëne vind ik erg belangrijk. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • In verband met de hygiëne worden de badlakens na elke behandeling gereinigd.
 • Kun je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosteloos worden afgezegd. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren afgezegd worden of die niet afgezegd worden dien ik helaas in rekening te brengen.
 • De factuur dient direct na de massage contant of per pinbetaling te worden voldaan.
 • In het geval van een cursus, dient de factuur voor aanvang van de eerste les te worden voldaan.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures, problemen bij zwangerschap, en medicijngebruik.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Het is niet toegestaan om te roken of alcohol te nuttigen.
 • Ik heb het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Als ik twijfel over een bestaande blessure of aandoening kan ik de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk als jouw arts of behandelaar daarmee instemt.
 • Als je reeds onder behandeling bent bij een arts, een therapeut, specialist of andere behandelaar dan kan ik je bij twijfel vragen of je met hem/haar wilt overleggen of een massagebehandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Om een zo duidelijk mogelijk beeld van je te krijgen en alle contra-indicaties uit te sluiten is het van belang dat je eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar tijdens de behandeling, voor aanvang van de massage, aan mij verteld. In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat ik de massage hierop aanpas.
 • Ongewenst gedrag, zoals agressie en/of seksueel getint gedrag of opmerkingen betekenen het einde van de massage. 
 • Mobieltjes dienen uitgeschakeld te zijn en ook niet op trilstand te staan.
 • Als Biodynamisch massagetherapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Ik zal de inhoud van onze gesprekken en je persoonlijke en medische gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je schriftelijke toestemming.