Hygiëne - Coronabeleid

Om zo verantwoord mogelijk te kunnen werken heb ik een coronabeleid opgesteld. Binnen dit beleid is ook het coronaprotocol ingesloten welke is opgesteld door de brancheorganisatie. Het coronabeleid heb ik hieronder samengevat.

Coronabeleid

Voor mijn veiligheid en die van jou werk ik volgens de richtlijnen van het RIVM en volg ik daarbij het protocol ‘werken in de massagebranche tijdens en na Corona’.

Behandelingen worden alleen gegeven wanneer de cliënt, als ook de behandelaar, COVID-19 negatief zijn. Deze personen vertonen geen symptomen welke kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.

Registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht

Voor iedere afspraak ontvang je van mij de gezondheidschecklist met een aantal vragen die je dient te beantwoorden. Indien één van de vragen uit de linkerkolom met JA wordt beantwoord, kan de massage helaas niet doorgaan. Indien één van de controlevragen uit de rechterkolom met JA wordt beantwoord, neem dan alsjeblieft even contact met mij op.

Op de dag van de massage ontvang ik graag een schriftelijke bevestiging per e-mail of WhatsApp dat je COVID-19 negatief bent, klachtenvrij bent en alle vragen uit de gezondheidschecklist met NEE hebt beantwoord. Zonder deze bevestiging kan de afspraak helaas niet doorgaan.

Hieronder enkele punten uit het protocol

Gezondheid

 • Ik behandel alleen cliënten die COVID-19 negatief zijn.
 • Ik behandel alleen cliënten welke vanuit de gezondheidschecklist behandeld mogen worden.
 • Indien de behandelaar symptomen heeft welke kunnen duiden op een verdenking op een COVID-19 besmetting wordt de behandeling geannuleerd.
 • Bij elke behandeling wordt er gebruik gemaakt van de gezondheidschecklist in Corona-tijd.
 • De behandelaar mag een cliënt weigeren bij verdenking op een COVID-19 besmetting.

 

Kom niet naar de praktijk of verplaats je afspraak indien

 • Jij of één van je huisgenoten/gezinsleden op dit moment verkouden is, (milde) griepachtige klachten heeft of symptomen die daarop lijken (bijvoorbeeld: onbekende hoofdpijn, moeheid, diarree of buikklachten, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping), loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid en/of verhoging of koorts).
 • Je in de 14 dagen voorafgaand aan de massage in aanraking bent geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld.
 • Je in thuisisolatie bent
 • Er sprake is van een COVID-19 besmetting

 

Contact

 • Elk fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de massage/behandeling wordt vermeden. In het bijzonder is het helaas niet toegestaan om elkaar te begroeten en afscheid te nemend.m.v. fysiek contact (zoals een hand of een knuffel geven).
 • Hang zelf je jas op en trek hem na afloop ook zelf weer aan. De jas mag wel mee de praktijkruimte in.

 

Enkele praktische zaken

 • Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht maar mag het uiteraard wel als dat fijner voor je voelt.
 • Je komt zoveel mogelijk alleen, er blijft bij voorkeur niemand in de wachtruimte
 • In het belang van het effect van de massage op jouw gezondheid is het heel belangrijk om thuis na de massage goed te drinken (water of kruidenthee).
 • Gebruik van het toilet is toegestaan. Zowel voor als na jouw bezoek zal de wc bril, deksel, bedieningsknoppen/hendel van de stortbak, deurklinken, hendeltje/schuifje van het slot en de kraan grondig gedesinfecteerd worden.
 • Zowel jij als ik wassen onze handen voorafgaand aan de behandeling/massage met desinfecterende zeep bij stromend water, eventueel in combinatie met aparte desinfectans in de behandelruimte. Het handenwassen geschiedt conform het hygiëne protocol.
 • Massages worden voor ieders veiligheid bij voorkeur uitsluitend in buikligging gegeven.
 • De 1,5 meter afstandsregel passen we voor en na de massagebehandeling zoveel mogelijk toe.
 • Ik neem ruim de tijd voor en na iedere massage om te luchten en de praktijkruimte weer in orde te maken voor de volgende cliënt.
 • De praktijkruimte en de massagetafel worden voor en na ieder bezoek grondig gereinigd. Al het gebruikte linnengoed en de handdoeken worden na de behandeling gewassen op 60 graden.

Betaling

 • Betaling mag contant of middels een online betaalverzoek die ik je zal sturen in een WhatsApp berichtje.

 

Onze gezondheid is ons allerbelangrijkste bezit en daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we er op deze manier een fijne en veilige behandeling van maken. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Ik zie er naar uit om je in goede gezondheid te mogen ontmoeten!

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg er naartoe. Met het maken van de afspraak aanvaard je dit risico. Wet en regelgeving zijn dynamisch. Hierdoor kunnen het beleid en protocol tussentijds worden aangepast. Naast dit coronabeleid blijven de huisregels van kracht.

Gezondheidschecklist

Meer inhoudelijke informatie over Covid-19 vind je op, https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19